Vastenvoettocht

De vrijdag voor de krokusvakantie houden we al dertig jaar Playback in onze school. Dat is dan voor een goed doel om onze vastenperiode goed in te zetten. Dit jaar werd op aanvraag van enkele leerkrachten tot mijn spijt gevraagd om dit jaar geen te doen omdat terecht de kinderen ook nog een schoolfeestoptreden hebben. Zo zouden we dan  om de twee jaar de Playback doen afwisselend met een andere activiteit voor een goed doel. We kozen dit jaar dan voor een vastenvoettocht en de centjes die we hiervoor dan ophalen zullen dan samen met de nog komende koffiestop en sobere maaltijd dienen voor en schooltje in Colombia.

Hier heb je een hele reeks foto’s genomen door de mama van Amarine die samen met een papa onze groep van de tweede klas vergezelde. Klik er maar eens op en je ziet ze groter verschijnen. Het was ook de week voor carnaval en de kinderen mochten dan ook verkleed naar de school komen.

Advertenties